Disclaimer

PRIN VIZITAREA ACESTUI SITE VĂ EXPRIMAŢI ACORDUL EXPRES ŞI NEECHIVOC CĂ ACCEPTAŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE MAI JOS ÎN TOTALITATE.

DREPTURI DE AUTOR

      Întregul conţinut al site-ului, indiferent de natura lui (texte, imagini, elemente grafice, software şi alte elemente similare), este proprietatea EXCLUSIVĂ a medicului Vlad Predescu. Folosirea conţinutului fără acordul scris al medicului Vlad Predescu este interzisă şi se pedepseşte conform legilor în vigoare. Nu aveţi voie să modificaţi, copiaţi, transmiteţi, reproduceţi, creaţi ceva derivat din orice informaţie obţinută de pe sau prin intermediul site-ului.

      Orice încercare, de orice natură, de modificare a imaginilor şi informaţiilor din prezentul site din partea oricărei persoane, cu excepţia deţinătorului său legal, dă dreptul unilateral şi neechivoc ca deţinătorul său legal să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor şi/sau autorităţilor legale competente pentru sancţionarea acestui fapt.

       Modul de abordare a unor afecţiuni şi informaţiile despre tratamentele aferente acestora sunt părerea exclusivă a dr. Vlad Predescu şi nu exclud posibilitatea existenţei altor opinii medicale corecte, chiar dacă acestea diferă de cele exprimate în prezentul site.

       Informaţia medicală din acest site nu înlocuieşte consultul medical de specialitate!

 

Vlad Predescu
0737 507 907

vlad.predescu@chirurgortoped.ro